Các điều kiện cần thiết để du học với ESB

Để hoàn tất thủ tục visa, nhấp vào đây để có thông tin chi tiết www.ukba.homeoffice.gov.uk

Toàn bộ mức phí phải được thanh toán trước khi tiến hành các thủ tục.

Trong trường hợp nếu bạn không đậu visa thì ESB sẽ hoàn lại toàn bộ mức phí cho bạn, chỉ trừ những chi phí không thể hoàn lại.

Tất cả các trường mà ESB hợp tác đều được chứng nhận bời hội đồng Anh.

ESB rất tiếc không nhận đơn của du học sinh từ 16 tuổI trở xuống

ESB không thể nhận đơn của du học sinh chưa từng học tiếng Anh, du học sinh tối thiểu phải có trình độ tiếng Anh cơ bản, đó là điểu kiện cần thiết để tiến hành thủ tục visa.

Đơn đăng ký học và bảng câu hỏi phải được hoàn tất bằng tiếng Anh.

Mức phí 85 bảng Anh sẽ được thanh toán trước khi tiến hành thủ tục chọn nơi học cho du học sinh, và theo luật sẽ không hoàn trả lại trong trương hợp bạn không đậu visa vì không ảnh hường đến luật bảo vệ quyền lợi của du học sinh của Vương Quốc Anh ( nhấp vào mục thời hạn và điều kiện ) để biết thêm chi tiết.

Bạn có bạn bè quan tâm đến việc du học tại Vương Quốc Anh, Hãy gởi trang web này cho họ.