Để thanh toán , xin vui lòng nhấp vào “Buy Now”

Bạn có thể thanh toán bằng PayPal hay chuyển khoảng thông qua ngân hàng. Để thanh toán bằng PayPay, xin vui lòng nhấp vào phần “Pay now Button”. Để thanh toán bằng việc chuyền khoảng thông qua ngân hàng , xin vui lòng hoàn tất phần mẫu đơn dưới đây.

Chọn một trong những hình thức thanh toán dưới đây, hoặc liên lạc vớI ESB qua email hoặc điện thoạI +44(0) 7795 450.

Bạn có bạn bè quan tâm đến việc du học tại Vương Quốc Anh, Hãy gởi trang web này cho họ.