Các trường cộng tác với ESB

ESB chỉ trích dẫn một số trường đối tác tiêu biều dướI đây, tuy nhiên, ESB có một hệ thống đôi tác là các trường đạI học , cao đẳng xuyên khắp Anh Quốc. như là London, Edinburgh, York, Oxford, Cambridge, Manchester and many more.
Bạn có thể đăng ký bất kỳ địa điểm nào mà bạn mong muốn

Một số trường tiêu biều

London Study Centre

St. George International Language Specialists

Bạn có bạn bè quan tâm đến việc du học tại Vương Quốc Anh, Hãy gởi trang web này cho họ.