English Study Breaks Courses

อิงลิช สตาร์ทดี้ เบรคส์ ภาคภูมใจในการสร้างสรรบริการ ที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องเฉพาะของท่าน ท่านสามารถเลือกศึกษาได้ในทุกภูมิภาคของสหราชอาณาจักร จากสถาบันสอนภาษา โรงเรียน และวิทยาลัย ในเครือข่ายของเรา

ด้วย บริการอันแสนยืดหยุ่น เราสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะของท่าน เพียงแต่ท่านกรอกแบบฟอร์มแจ้งวัตถุประสงค์ หลักสูตร และระยะเวลาที่ท่านต้องการศึกษา เริ่มจากต่ำสุด 1 สัปดาห์ จนถึงหนึ่งปี ทีมงานของเราพร้อมบริการตามวัตถุประสงค์ของท่าน

เรามีหลักสูตรหลากหลาย อาทิ

* หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง สาขา การตลาด การเงิน การบัญชี การธนาคาร
* หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
* หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
* หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน
* หลักสูตรภาษาอังกฤษเสริมทักษะสำหรับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมเสริมพิเศษ สำหรับผู้สนใจกิจกรรมนอกเวลา

* โปรแกรมการกีฬา
* โปรแกรมทัศนศึกษา
* โปรแกรมส่งเสริมการศึกษา

ตัวอย่างหลักสูตร

 • ระดับ
  คำอธิบายเพิ่มเติม
 • ระดับพื้นฐาน
  Elementary การใช้ภาษาในการสื่อสารระดับพื้นฐานในสถานการณ์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น      สามารถเข้าใจและถ่ายทอดข้อความง่าย  ๆ
 • ต่ำกว่าระดับปานกลาง
  Lower Intermediate มีขีดจำกัดในการใช้ภาษา  แต่สามารถสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างเช่น สามารถร่วมประชุมสนทนาในหัวข้อหลักทั่วไป โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความเป็นจริง
 • สูงกว่าระดับปานกลาง
  Upper Intermediate การใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น  สามารถโต้แย้งหรือสนับสนุนในการสนทนาอย่างเป็นทางการ
 • ต่ำกว่าระดับสูง
  Lower Advance การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์หลากหลายรอบข้าง ตัวอย่างเช่น สามารถเข้าร่วมการอภิปรายและการประชุมอย่างมีประสิทธิผล
 • สูงกว่าระดับสูง
  Upper Advance การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุก ๆ สถานการณ์รอบข้าง   ตัวอย่างเช่น    สามารถโต้แย้งอย่างมั่นใจ อธิบายเหตุผล และเจรจาโน้มน้าวเข้าสู่จุดหมายที่ต้องการ

หลักสูตรใดเหมาะสมกับท่าน

ตัวอย่างที่ 1: ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (English for younger students)

ท่านเป็นนักเรียนอายุ 18 ปี ได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษขั้นแรกระดับปานกลางในโรงเรียน และยังไม่เคยเดินทางต่างประเทศ หรือ ที่สหราชอาณาจักรมาก่อน ท่านต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  ท่านต้องการพำนักอาศัยกับครอบครัวชาวอังกฤษในลอนดอน (และ/หรือที่อื่น ๆ) และเรียนภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลาหนึ่งเดือน และต้องการสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้อง ถิ่น

ตัวอย่างที่ 2: ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (Business English)

ท่านเป็นพนักงานในบริษัทที่มีสาขาทั่วโลก และต้องการเพิ่มพูนความรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของบริษัท  หลักสูตรนั้นจำเป็นต้องกระชับแต่เข้มข้น เนื่องจากท่านมีงานมากมายในความรับผิดชอบ และสามารถหยุดงานได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ สำหรับกรณีนี้ หลักสูตรที่ดีที่สุดที่สร้างสรรให้ตรงกับความต้องการของท่าน  คือการเรียนแบบตัวต่อตัว   ในใจกลางกรุงลอนดอน หรือ ภุมิภาคใด ๆ ในสหราชอาณาจักร พักในโรงแรม หรือ  อพาร์ทเม้นชั่วคราว

ตัวอย่างที่ 3: เวลาว่างระหว่างปี (Gap Year)/เปลี่ยนอาชีพ (Career Change)

นักศึกษาซึ่งต้องการความบันเทิงในช่วงเวลาว่าง ระหว่างปีการศึกษา (Gap Year)     หรือบุคคลในวัยทำงานซึ่งต้องการเปลี่ยนงาน   (Career Change)  สบโอกาสในการใช้เวลาเพื่อศึกษาภาษาอังกฤษและพำนักในสหราชอาณาจักร   สักระยะ เวลาหนึ่ง ท่านอาจมีเจตจำนงค์ในการร่วมทดสอบ IELTS (หรือที่เสมอเท่าเทียมกัน) เพื่อสามารถนำไปใช้สนับสนุนในการงานอาชีพ   ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับกรณีที่ท่านเคยเดินทางไปลอนดอนมาแล้ว ท่านอาจสนใจหลักสูตรสามเดือนในตอนเหนือของประเทศอังกฤษหรือเมืองเอดินเบิรก์ และรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา และ/หรือกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ที่พักอาศัยนั้น อาจเป็นได้ทั้งที่พักแบบส่วนตัวหรือพำนักร่วมกับครอบครัว โฮส แฟมิลี่ ตามความประสงค์ของท่าน

นี่เป็นเพียงบางส่วนของบริการอันหลากหลายของเรา         หากไม่พบสิ่งที่ท่านต้องการ        กรุณาสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นี่ หรือ อีเมล์  [email protected]

หมายเหตุ นอกจากจัดหาที่พักอาศัยร่วม (Home Stay) กับครอบครัวชาวอังกฤษ (Host Family) หรือที่พักอาศัยแบบส่วนตัว ตามความต้องการของท่าน เรายังมีบริการรับ-ส่งจากและสู่สนามบิน*